8 minut Zdraví a prevence

Působení dvou nebo více látek mezi sebou se označuje pojmem interakce. Některé lékové interakce mohou být závažné a ovlivnit nejen účinnost léků, ale také jejich bezpečnost pro pacienta a celkový prospěch léčby. K interakcím může docházet nejen mezi dvěma nebo více léky navzájem, ale také mezi léky a složkami potravy, nápoji nebo doplňky stravy. Je potřeba věnovat pozornost tomu, s čím léky kombinujeme, protože může dojít k zvýšení, snížení, změně nebo ztrátě jejich účinku. Uvedu vám několik nejběžnějších případů.

Ovlivnění vstřebávání léků

Mléko + některá antibiotika. Ciprofloxacin a tetracyklinová antibiotika, např. doxycyklin mohou vytvářet s vápníkem, ale i hořčíkem v trávicím traktu nerozpustné komplexy, ze kterých se pak léčivo nemůže vstřebat do krve a dochází tak ke snížení účinku těchto antibiotik. Proto není vhodné kombinovat tyto léky s mlékem a mléčnými výrobky, ale také s doplňky stravy obsahujícími vápník a hořčík.

Medicinální černé uhlí, vláknina, psyllium nebo chia semínka mají vysokou absorpční kapacitu a dokáží na svůj povrch navázat nejen toxiny, nežádoucí bakterie a další škodliviny, ale také léčiva a tím snížit jejich účinek. Proto je vhodné mezi jejich podáním a užíváním léků udržovat časový odstup alespoň dvou hodin.

Ovlivnění metabolismu léků

Léčiva se metabolizují (přeměňují) a postupně odbourávají enzymatickými systémy v játrech, která jsou hlavním detoxikačním orgánem našeho těla. Na této úrovni dochází k častým interakcím např. s obsahovými látkami léčivých bylin nebo některých doplňků stravy.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) je bylinka, která může závažně pozměnit účinek celé řady léků, protože ovlivňuje právě jaterní enzymy, které zodpovídají za jejich odbourávání. Tím dokáže významně snížit až vyrušit jejich účinek. Týká se to např. těchto skupin léků:

 • antiepileptika
 • léky ovlivňující srážlivost krve (warfarin)
 • léky na srdce (digoxin)
 • antidepresiva
 • antikoncepce

Obecně lze doporučit, že pokud pravidelně užíváte jakékoliv léky, tak se vyvarujte kombinace s třezalkou ať už ve formě čaje nebo doplňků. Třezalka tečkovaná navíc zvyšuje citlivost pokožky na sluneční záření a může způsobit nepříjemné kožní reakce.

Grepová šťáva + léky na srdce, cholesterol, srážlivost krve, psychofarmaka a další

Enzymatické odbourávání řady léků v játrech ovlivňují také flavonoidy obsažené v grepech, grepovém džusu, pomelu, hořkých pomerančích, granátovém jablku nebo v jejich extraktech v doplňcích stravy. Zde ale dochází naopak ke zvýšení účinku, včetně nežádoucích vedlejších účinků léčiv, např.:

 • léky na srdce (amiodaron, felodipin, verapamil)
 • léky na snížení cholesterolu (u simvastatinu až 10násobné zvýšení účinku vč. závažných vedlejších účinků v podobě bolesti svalů až selhání ledvin)
 • léky ovlivňující srážlivost krve (warfarin a další)
 • léky na psychiku
 • léky proti nespavosti

Jinan dvoulaločný (Gingo biloba) zlepšuje prokrvení mozku a končetin, zvyšuje ale i ředění krve. Pokud je užíván spolu s léky obdobných vlastností, nastává riziko zvýšeného krvácení, např.:

 • léky snižující srážlivost krve (warfarin, heparin)
 • protizánětlivé léky na bolest (kyselina acetylosalicylová, ibuprofen, diklofenak, indometacin a další)
 • antiepileptika (fenytoin, valproát, gabapentin a další)

Kapitolou samou o sobě je lék na ředění krve Warfarin. Tento lék se z velké části váže na bílkoviny krevní plazmy, ze kterých se postupně uvolňuje a teprve pak vede k účinku. Na krevní bílkoviny se ovšem váží i jiná léčiva, např. ibuprofen, kyselina acetylosalicylová a mnoho dalších. Warfarin tak mohou z vazebního místa vytlačit a způsobit nebezpečné krvácení. Naopak zelenina obsahující vitamin K, např. kapusta, špenát, brokolice nebo salát snižují účinek warfarinu. Tento lék reaguje ale i na enzymatické úrovni v játrech s řadou dalších látek, a proto na jeho interakce je třeba dát zvláště velký pozor.

Čím léky zapíjet a čím rozhodně ne?

Nejvhodnější je lék dostatečně zapít skleničkou obyčejné čisté vody. Není vhodný ani zelený nebo černý čaj, protože obsahují velké množství tříslovin, které mohou vytvořit nevstřebatelné komplexy s léky obsahující ionty např. vápníku nebo železa. Totéž platí také u léků na štítnou žlázu. Rozhodně nezapíjet žal, ale ani léky alkoholem. I obyčejný volně prodejný lék obsahující paracetamol může v kombinaci s alkoholem způsobit závažné poškození jater. Alkohol silně ovlivňuje účinky mnoha léků např. ze skupiny psychofarmak.

Jak již bylo výše zmíněno, není dobré zapíjet léky mlékem, černým nebo zeleným čajem, ovocnými šťávami ani džusy. Jak jsem už popsala, je dobré si dát pozor i na některé bylinkové čaje.

Interakce se u každého pacienta mohou projevovat v různé míře. V některých případech postačí pouhé snížení dávek či časový odstup, v jiných se musí některé z léčiv zaměnit za jiné. Celá problematika je dosti komplexní a vůbec ne jednoduchá. Proto informujte své ošetřující lékaře a lékárníky o lécích, které máte předepsané i od jiných lékařů. Nezapomeňte na to upozornit v lékárně i při výběru volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Je to zásadně důležité, když užíváte léky na ředění krve, snížení cholesterolu či léky upravující srdeční rytmus. Informace o interakcích můžete nalézt v příbalovém letáku každého vašeho léku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pochybnosti týkající se případných interakcí, neváhejte se s důvěrou obrátit na odborný personál lékárny, tam Vám jistě rádi poradí.

S pozdravem: „Zdraví a lékům zdar, nemocem a interakcím zmar.“

Sdílení článku