8 minut Zdraví a prevence

Život je mnohdy hořký, ale co když jsme si jej sladili až příliš a stali se diabetiky tzv. druhého typu? Anebo co dělat, abychom se jimi nestali? Co je to vlastně za onemocnění?  

Když si někdo posteskne „Dostal jsem cukrovku“, není to tak docela pravda. Nejde o infekční onemocnění a nemůžeme ji jen tak „chytnout“. K cukrovce druhého typu se projíme a nezdravou životosprávou prožijeme každý sám. Na rozdíl od diabetu prvního typu, což je autoimunitní onemocnění, jež postihuje slinivku břišní tak, že přestává produkovat životně důležitý hormon inzulin. Ten má za úkol transportovat jednoduchý cukr – glukózu z krve do buněk, pro něž je významným zdrojem energie. Diabetici prvního typu jsou celoživotně závislí na léčbě inzulinem. Proto jsou tito pacienti obvykle velmi disciplinovaní. Diabetici prvního typu tvoří jen 5–10 % nemocných cukrovkou. Tento článek cílí na prevenci diabetu druhého typu.

Za posledních 30 let se výskyt diabetu v ČR zdvojnásobil a týká se až 10 % obyvatel. Většinu z nich představují diabetici druhého typu. U těchto lidí dochází v důsledku dědičné dispozice a hlavně životního stylu spojeného s nadváhou a obezitou ke vzniku inzulinové rezistence, kdy buňky přestávají na inzulin reagovat. Základním řešením je pro ně dieta a pohyb. Nevhodný životní styl je tedy jedním z hlavních faktorů, které způsobují strmý nárůst výskytu diabetu v posledních desetiletích.

Pokud se nechceme dočkat hořkých konců cukrovky – poškození zraku, selhání ledvin, amputace, cévní mozkové příhody nebo infarktu – je k tomu zapotřebí:

  • snížení obsahu tuků ve stravě
  • snížení příjmu jednoduchých cukrů
  • střídmost     
  • zvýšený přísun ochranných látek: vitaminy, minerály, vláknina
  • dostatek tekutin, nejlépe vody nebo neslazeného čaje

Nezastupitelný preventivní význam má i dostatek pohybu. Nejideálnější pohybovou aktivitou je běžná chůze, a to nejméně 3× týdně alespoň po 20 minut. Takže cvičme, choďme, plavejme, dokud je čas.

Framinghamská studie, která probíhá nepřetržitě od roku 1948, odhalila hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, která jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí i v ČR a v dalších vyspělých zemích. Vedle vysokého krevního tlaku a cholesterolu, kouření, obezity a nedostatku tělesného pohybu mezi ně typicky patří právě diabetes. I proto je třeba cukrovku nepodceňovat.

Léčba komplikací diabetu je méně účinná a mnohem nákladnější nežli prevence nebo odstranění základních příčin vzniku cukrovky pramenících ze životosprávy. VZP proto od ledna 2024 přináší koncept tzv. rozšířených diabetologických ambulancí spolupracujících se smluvním nutričním terapeutem. Nutriční terapeut má pacientovi analyzovat jídelníček a vysvětlovat potřebné změny ve stravování, ale i komplexní změny v životosprávě. Upozorní na rizika, jež mu při nevhodném stravování hrozí, navrhne potřebná řešení a bude také sledovat jejich dodržování.

VZP diabetiky k prevenci a k pozitivní změně životního stylu usilovně motivuje a také je za to štědře odměňuje různými benefity, viz: www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/diabetes-mellitus

Diabetes a životní styl v novém miléniu

Komplikace diabetu!

Ateroskleróza, cévní komplikace: diabetická nefropatie, retionopatie, neuropatie, angiopatie

  • ateroskleróza – infarkt myokardu, mozková mrtvice
  • slepota
  • selhání ledvin
  • diabetická noha
  • amputace

Mnohdy opomíjené jsou souvislosti psychosomatické, už dávno se ví, že to duševní a fyzické v člověku úzce souvisí (a to oběma směry). Pozor na stres, protože chronický stres snižuje imunitu. Dlouhodobá psychická zátěž a negativní emoce mohou navíc vést ke vzniku fyzického onemocnění a způsobit v těle chronický zánět, který může vést právě k diabetu, ale i k dalším civilizačním onemocněním včetně rakoviny.

Stres, který na nás každodenně doléhá, stimuluje činnost sympatiku (jedné ze složek vegetativního nervového systému) – ten připravuje náš organismus na nebezpečí a na reakci typu „útěk nebo útok“. V nadledvinách se uvolní do krve větší množství adrenalinu a noradrenalinu, čímž se zvýší srdeční činnost a tepová frekvence, zvyšuje se i krevní tlak. Zároveň dochází k uvolnění energetických zásob organismu a zvyšuje se hladina glukózy v krvi. Popsaná obranná reakce je náročná na energii a vyčerpává organismus. Je zásadní pro přežití a užitečná, pokud je krátkodobá a skutečně vede k útěku nebo útoku. Pokud jsme jí však vystaveni dlouhodobě, a navíc si ji ještě dopřáváme např. díky televizi, počítači a podobně, obrací se proti nám.

V dnešní době takto podstupujeme simulované stresové situace, které nevedou k ohrožení života, ale lidská psychika je tak chápe, a právě proto spouští celou řadu těchto život zachraňujících mechanismů. Z dlouhodobého hlediska je zvýšené uvolňování glukózy jedním z faktorů vzniku diabetu druhého typu. Často zvýšený krevní tlak je pak jednou z příčin trvale zvýšeného tlaku (hypertenze). Tím se dostáváme k dnes nejrozšířenější civilizační nemoci, a tou je ischemická choroba srdeční, jejímž asi nejobávanějším projevem je infarkt myokardu či mozková mrtvice. K prevenci je zde zapotřebí fyzické cvičení, různé relaxační techniky, meditace, duchovní cvičení nebo modlitba a vyhýbání se zbytečným stresorům.

Negativní emoce, všeobecný pesimismus a nespokojenost, strach, úzkost, frustrace apod. se tedy velmi negativně podepisují na našem nejen psychickém, ale velmi podstatně i na fyzickém zdraví. Proto ani tehdy, když máme spoustu starostí, to neznamená, že se přestaneme usmívat. Druzí se pak usmějí zase na nás a bude nám tak všem lépe a zdravěji. Dejme si pozor, poeticky řečeno, na „stálé zatmění slunce a srdce“. I to je součástí prevence, a to nejen diabetu, všechno prostě souvisí se vším.

Začít je ale třeba u sebe. Takže „Nestůj a pojď, neseď a pojď, nelež a pojď “ – cvičit, hýbat se a usmívat. Vždyť jsme se dožili dalšího jara a s ním přichází i motivace potřebná pro nový začátek, životní restart a zásadní změnu ve své životosprávě.

Přeji nám všem hodně zdraví, radosti a elánu.

Sdílení článku