7 minut Zdraví a prevence

Kuřák se podle odborníků pokusí přestat se svým zlozvykem průměrně 30krát za život. Zbavit se závislosti na tabáku je poměrně nesnadné, a to z mnoha důvodů. Na jednom z předních míst je samozřejmě fakt, že cigarety jsou stále velice snadno dostupné. A i když jejich cena pořád roste, kouření není zdaleka na ústupu. 31. května si proto celosvětově připomeneme Den bez tabáku.

Kouření a statistika

Na světě kouří 1,3 miliardy lidí. Každý rok zemře přes 8 milionů lidí na nemoci spojené s kouřením, z toho 1,2 milionu následkem pasivního kouření. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) přitom tabák zabije až polovinu svých uživatelů. A podle stejné organizace žije více než 80 % uživatelů tabáku v zemích s nízkými a středními příjmy.

Tabák v ČR

U nás se uskutečnil rozsáhlý průzkum na téma tabákových výrobků a jejich užívání v roce 2021. Vznikla Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice. Co se v ní můžeme dočíst?

  • V ČR se ročně spotřebuje 23 miliard cigaret (tj. 2 tisíce cigaret na 1 obyvatele).
  • První zkušenost s kouřením cigaret mají děti v necelých 13 letech věku, e-cigaretu vyzkouší průměrně ve 14 letech.
  • V ČR kouří 30-34 % dospělých.
  • Kouření v dospělé populaci mírně klesá, zejména ve věkové skupině 15-24 let.

Jedovaté látky

Uživatel tabáku při každém zapálení cigarety vdechuje směs asi 4000 chemických látek, včetně desítek prokazatelně rakovinotvorných. Mezi nimi jsou oxid uhelnatý, amoniak, dehet, arsen, kyanid, formaldehyd, kyanovodík, kadmium... Veškeré povědomí o škodlivosti cigaret ovšem u kuřáka přebije účinek nikotinu, kapaliny bez vůně i zápachu, která je součástí tabáku.

Co je nikotin?

Nikotin patří mezi nejrozšířenější návykové látky světa. Jde o alkaloid, který je silným jedem. V malém množství nicméně působí uvolňujícím a stimulujícím účinkem. Jedna cigareta obsahuje 1 až 4 mg nikotinu a vzniká na něm závislost, která podle některých dokonce předčí závislost na heroinu.

Za názvem látky stojí francouzský diplomat Jean Nicot (1530-1604), který se při svých cestách seznámil s tabákem a začal jej užívat. V roce 1560 pak tabák představil francouzskému královskému dvoru. Rostlina dostala za několik let oficiální botanické jméno Nicotiana a abstrahovaný alkaloid byl v roce 1828 pojmenován jednoduše nikotin.

Ven z kruhu

Vynechat denní cigaretku nebo i celý balíček představuje velké odhodlání. Podle mé osobní zkušenosti je právě pevné rozhodnutí na prvním místě a změna určitých rituálů, které ke kouření svádějí, hned následujícím úkolem. V závěsu pak jsou různé prostředky, které při odvykání pomáhají – konzultace s terapeutem, nákup nikotinové substituce (žvýkačky, náplasti atp.), účast na odvykacím kurzu nebo návštěva adiktologa. Užitečné odkazy zveřejňuje na svých stránkách Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Nejdůležité je udržovat si stále motivaci, podporou pak mohou být i různé aplikace. Například Quit, která neobtěžuje reklamou a dá se stáhnout v Google Play, je geniální ve své jednoduchosti. Sledujete v ní, jak dlouho už nekouříte, kolik jste ušetřili a kolik cigaret jste nevykouřili. Získáváte odměny za výdrž a sázíte imaginární stromy za ochranu přírody. Aplikace vás samozřejmě informuje o postupném zlepšování zdravotního stavu. V češtině pak existuje třeba obdobně fungující aplikace Přestat kouřit.

Nekouřím – co se děje v těle?

Jestliže přestaneme kouřit, v našem těle okamžitě začíná ozdravný proces. Postupně se odbourávají všechny negativní efekty kouření, snižuje se riziko srdečních onemocnění, mrtvice a také rakoviny. 

20 minut normalizuje se krevní tlak
8 hodin množství oxidu uhelnatého v krvi klesá na polovinu
24 hodin tělo již neobsahuje žádný nikotin
48 hodin zlepšuje se chuť a čich
3 dny zlepšuje se dýchání
2 týdny kůže vypadá svěžeji a plíce jsou čistější
1 měsíc hlas přestává být zahleněný, snižuje se riziko infekcí horních cest dýchacích
3 měsíce funkce plic je lepší o 30 %, krevní oběh se normalizuje
6 měsíců imunitní systém je odolnější, psychika stabilnější
1 rok riziko infarktu je o 50 % nižší ve srovnání s kuřákem

Den bez tabáku

Světový den bez tabáku se každoročně koná 31. května. Jeho cíl je jasný – propaguje zdravý životní styl bez tabákových výrobků, a to už od roku 1987. Letos se Světová zdravotnická organizace zaměřila ještě na jeden aspekt, přímo na zemědělce, kteří pěstují tabák. Často by totiž mohli nahradit pěstování energeticky náročného tabáku, který také silně vyčerpává půdu, za plodinu výživově hodnotnější a udržitelnější. Podle WHO tady ale hraje silnou protiváhu tabáková lobby, a proto se organizuje zaměřuje na jednotlivé vlády a snaží se o legislativní omezení pěstování tabáku.

Kouření tedy škodí samotnému kuřákovi, jeho okolí, ale i celému ekosystému. Pozitivní je, že zájem o klasické cigarety klesá ve prospěch alternativních nikotinových výrobků, nicméně ani ty nejsou bez rizika. Případně – jak už průzkumy naznačují – i jediná e-cigareta ovlivní krevní oběh. Proto je nejlepší prostě nekouřit.

Pevnou vůli a snahu o odvykání podporuje také VZP a přispívá 1000 Kč na přípravky, které pomáhají k vítězství nad nikotinem.


Kontakty:

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku – www.slzt.cz
Národní linka pro odvykání – tel: 800 350 000

Zdroje: WHO, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Wikipedie, aplikace Quit

Sdílení článku