6 minut Zdraví a prevence

Měsíc říjen je zasvěcen prevenci rakoviny prsu, v souvislosti s tím probíhá po celém světě osvětová kampaň s názvem Pinktober. Rakovina prsu je nejčastější onkologické onemocnění žen, každoročně si tuto diagnózu v Česku vyslechne víc než 7 000 pacientek i pacientů. Lze tomuto onemocnění předejít? A co dělat, aby bylo případně odhaleno ve svém prvopočátku?

Jen VZP eviduje víc než 55 tisíc žen, které se léčí s rakovinou prsu. Jedná se o druhou nejčastější příčinu úmrtí u onkologických diagnóz, ačkoliv pravidelnou prevencí je možné toto onemocnění včas odhalit a zvýšit tak šanci na jeho vyléčení. Proto je důležité každý měsíc provádět samovyšetření prsu a pravidelně absolvovat screeningová vyšetření jak z hlediska prevence, tak i kvůli případnému záchytu onemocnění v raném stádiu. Přidejte se se k více než 400 tisícům klientek VZP a objednejte se na mamografické vyšetření. 

Prevence, prevence, prevence

Základem prevence jakéhokoli onemocnění, rakovinu nevyjímaje, je prevence. V případě rakoviny prsu je nejúčinnější pravidelný screening. Vyšetření na mamografu je pro ženy od 45. roku věku každé dva roky plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění na základě žádanky od gynekologa či praktického lékaře. Jestli nevíte, kam zajít, seznam center, která jsou oprávněna prohlídky provádět, je dostupný na www.mamo.cz

Pokud vám ještě nebylo 45 let, ale o screening máte zájem, můžete se na něj na vlastní žádost objednat už od 40. roku života. Mladším ženám je prováděna ultrasonografie. Taková vyšetření sice pojišťovny nehradí, ale poskytují na něj příspěvek. V případě VZP se jedná o 500 korun. Vhodnost provedení a indikace vyšetření určuje radiolog screeningového centra. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru. 

Zcela zásadní v prevenci rakoviny prsu je pravidelné samovyšetřování. To sice nenahrazuje pravidelné mamografické screeningové vyšetření, ale díky opakovaným vyšetřením se naučíte dokonale poznat svoje prsy a můžete tak velmi brzy odhalit jakoukoliv chorobnou odchylku od předchozího stavu. Měla byste se vyšetřovat pravidelně jedenkrát měsíčně, a to v období po skončení menstruace, tedy v první polovině cyklu. Pokud nemáte menstruaci, můžete zvolit jakýkoliv den v měsíci.


Jak na to?

Samovyšetření pohledem

Svlékněte se do půl těla a sedněte si (popřípadě si stoupněte) před zrcadlo. Paže nechte volně podél těla. Pátrejte pečlivě po změnách ve velikosti či tvaru prsů. Sledujte pozorně, zda se na kůži prsů neukazují vtažená místa či naopak vyklenutí, případně barevné změny, zarudnutí či zvýšená žilní kresba. Rovněž si všímejte obrysů prsů. Potom dejte obě ruce nad hlavu a prohlížejte si prsa z různých úhlů. Zjistěte, jestli se neukázaly nějaké změny od posledního vyšetření. Prohlédněte si také dvorec a bradavku a všimněte si, zda se se výtok, krvácení či vpáčení bradavky.


Samovyšetření pohmatem vsedě či vestoje

V této fázi nadále sedíte či stojíte. Pravou rukou si budete vyšetřovat levý prs a obráceně. Představte si, že by byl prs rozdělen na čtyři části. Vyšetření začněte v horní vnitřní části. Prsty pravé ruky položte na plocho na kůži levého prsu a pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatejte tuto část prsu. Vyšetřete okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pečlivě pozorujte, zda se neobjeví výtok či krvácení z bradavky. Stejným způsobem vyšetřete dolní vnitřní část prsu. Potom věnujte pozornost dolní zevní části a horní zevní části prsu. Na závěr vyšetření levého prsu vsedě či vestoje lehce zvedněte levou ruku tak, aby se uvolnilo podpaží. To pak pečlivě celé prohmatejte. Obdobným způsobem vyšetřete levou rukou prs pravý a samozřejmě i pravou podpažní jamku.


Samovyšetření pohmatem vleže

V této fázi již budete potřebovat lůžko. Lehněte si a hlavu si položte na polštář. Levé rameno si podložte složeným ručníkem a levou ruku si dejte pod hlavu. Pravou rukou začněte vyšetřovat levý prs stejně jako ve stoje od horní vnitřní části až po horní zevní. Při vyšetření zevních částí prsu položte levou paži podél těla. Také vleže vyšetřete podpažní jamku. Než začnete s vyšetřením pravého prsu, přendejte si složený ručník pod pravé rameno a pravou ruku si dejte pod hlavu. Levou rukou vyšetřujte pravý prs postupně část po části jako u prsu levého. Při vyšetření je nutné si všímat jakékoliv bulky v prsu, neobvyklých útvarů a tvaru prsů!


Pořád si nejste jistá, že byste se vyšetřila správně?

Co dělat v případě, když objevím nějakou změnu?

Pokud si v prsu najdete nový neznámý útvar nebo jinou změnu, navštivte ihned svého lékaře nebo přímo specializované mamologické centrum. V žádném případě nepodléhejte panice, v naprosté většině případů se jedná o onemocnění nezhoubná. Je však úkolem odborníka, aby vyloučil závažnější změnu v prsu.

Sdílení článku